Buddhist 02
Welcome to the memorial page for

Ms Lan Kim Ly

September 15, 1949 ~ August 10, 2018 (age 68)
Obituary Image
Lý Kim Lan
1949 - 2018
San Jose, California

Cô Lý Kim Lan ra đi để lại một người con trai, một em gái ruột còn ở Việt Nam và các cháu.

Lễ Hỏa Thiêu sẽ được cử hành tại:
Los Gatos Memorial Park, San Jose, California.


 Service Information

A service summary is not available


© 2019 Darling & Fischer Garden Chapel. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS