obituary header
Welcome to the memorial page for

Hiep Lu

June 5, 1935 ~ December 4, 2017 (age 82)

Gia Đình chúng tôi đau buồn báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bằng hữu xa gần Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là: Ông Lữ Hiệp Pháp Danh Thiện Đồng Đã từ trần Ngày 4 Tháng 12 Năm 2017 ( Nhằm Ngày 17 Tháng 10 Năm Đinh Dậu ) HƯỞNG THỌ 83 TUỔI Linh cữu hiện được quàn tại Darling & Fischer Garden Chapel 471 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95112 ***********************************************************************************

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Bảy - Ngày 9 Tháng 12 Năm 2017 (Dec 9th, 2017) 9:00 AM : Lễ nhập quan – Phát tang 9:30 AM : Lễ cầu siêu 11:00 AM – 5:00 PM: Giờ thăm viếng Chúa Nhật - Ngày 10 Tháng 12 Năm 2017 (Dec 10th, 2017) 9:00 AM: Lễ cầu siêu 10:30 AM: Giờ thăm viếng 11:30 AM: Lễ di quan 12:30 PM: Hỏa thiêu Lễ hỏa thiêu sẽ được thực hiện tại Los Gatos Memorial Park 2255 Los Gatos Almaden Rd, San Jose, CA 95124 *********************************************************************************

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO Vợ: Bà Quả phụ Phù Trí Cường Trưởng Nữ: Lữ Minh Duyên, Chồng và các con Thứ Nữ: Lữ Thanh Mai, Chồng và các con Trưởng Nam: Lữ Minh Thiện Thứ Nam: Lữ Minh Tâm và Vợ Thứ Nam: Lữ Minh Tân, Vợ và các con Thứ Nữ: Lữ Minh Dung, Chồng và các con Thứ Nam: Lữ Minh Nghi, Vợ và các con Thứ Nữ: Lữ Minh Thanh, Chồng và các con Thứ Nữ: Lữ Minh Trúc CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG. XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA. IN LIEU OF FLOWERS, PLEASE SEND DONATION TO THE CHARITY OF YOUR CHOICE. CHÂN THÀNH CẢM TẠ


 Service Information

Service
Saturday
December 9, 2017

9:00 AM
Darling & Fischer Garden Chapel
471 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112

Visitation
Saturday
December 9, 2017

9:00 AM to 9:00 PM
Darling & Fischer Garden Chapel
471 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112

Visitation
Sunday
December 10, 2017

9:00 AM to 12:30 PM
Darling & Fischer Garden Chapel
471 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112

Cremation
Sunday
December 10, 2017

12:30 PM
Los Gatos Memorial park
255 Los gatos-Almaden Rd
San Jose, CA 95124


© 2018 Darling & Fischer Garden Chapel. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Service