Tribute for Andrew Henry Ho Si Thuy
obituary header
Welcome to the memorial page for

Andrew Henry Ho Si Thuy

October 24, 1945 ~ July 10, 2019 (age 73)
CÁO PHÓ


Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng tôi báo tin cùng quí Cha, quí tu sĩ, quí Hội đoàn, cùng quí thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần Chồng, Ba, Ông Ngoại của chúng tôi là:

ANDRE HỒ SĨ THỤY
Sinh ngày 24 tháng 10 năm 1945 tại Yên thành, tỉnh Nghệ an, Việt Nam.
Đã được Chúa gọi về ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại San Jose, California, U.S.A.

HỬƠNG THỌ 74 TUỔI
Linh cửu được quàn tại Darling Fisher, 471 East Santa Clara Street, San Jose.


CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH-THĂM VIẾNG
Thứ Năm, ngày 18 tháng 07 năm 2019
      3:00 PM:        Bắt đầu
      4:00 PM – 5:00 PM: Lễ phát tang
      5:00 PM – 6:00 PM: Hội Ái Hữu Vinh và Hà Tĩnh
      6:00 PM – 7:00 PM: Hội Cursillo
      7:00 PM – 8:00 PM: Giáo xứ Đức Mẹ La Vang

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Bắt đầu 11:00 sang ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại Thánh Đường Our Lady Of Refuge Church, 2175 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122, do cha Andrew Nguyen Thong chủ lễ.

Sau Thánh Lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Gate of Heaven, Los Altos.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Vợ:       Bà Qủa phụ Hồ Sĩ Thụy ( Nhũ danh: Clara Nguyễn Phước Lễ )
Trưởng nam: Hồ Phi Thông
Trưởng nữ: Hồ Lan Anh, chồng Geoffrey Omi
       Các con: Miles Omi và Clayton Omi
Thứ nữ: Hồ Ngọc Anh, chồng Nenad Nedeljkovic
       Các con: Marko Nedeljkovic và Oliver Nedeljkovic
Thứ nữ:    Hồ Mai Anh
Thứ nữ:    Hồ Tuyết Anh, chồng Alic Hồ
       Các con: Karen Hồ và Andrew Hồ
Thứ nữ:    Hồ Hồng Anh


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU.

----------

In the belief of the risen Christ, our family informs our Father, your monk, your congregation, and your relatives and friends near our husband, Ba, and Grandfather:

ANDRE HO SĨ THUY (aka HENRY)
Born on October 24, 1945 in Yên Thành, Nghệ An province, Vietnam was called by God on July 10, 2019, in San Jose, California, USA at the age of 74 years.

PRAYER SERVICE & VIEWING

A prayer service and viewing will be held on Thursday, July 18, 2019, commencing at 3:00 PM, at Darling & Fisher Garden Chapel located at 471 East Santa Clara Street, San Jose.

                    4:00 PM - 5:00 PM: Mass
5:00 PM - 6:00 PM: Hội Ái Hữu Vinh và Hà Tĩnh Prayer from Vinh
Community Group
                    6:00 PM - 7:00 PM: Prayer from Cursillo Group
                    7:00 PM - 8:00 PM: Prayer from Our Lady of La Vang Parrish

PRAYER SERVICE & VIEWING

A Mass of Catholic burial will be celebrated on Friday, July 19, 2019, at 11:00 AM, at the Lady of Refuge Catholic Church located at 2165 Lucretia Avenue, San Jose with Father Andrew Nguyen Thong presiding. After the Holy Mass, Henry will be buried at the Gate of Heaven Catholic Cemetery in Los Altos.


HENRY’S FAMILY

Henry is survived by his wife of 43 years and 6 children. Henry was a loving father, husband, grandfather, and friend to everyone.

Wife:      Mrs. Ho Si Thuy (Clara Nguyen Phuoc Le)
Son:         Ho Phi Thong (Paul Ho)
Eldest Daughter:    Ho Lan Anh (Cindy Ho), husband Geoffrey Omi, children Miles and Clayton Omi
Daughter:        Ho Ngoc Anh (Mary Ho), husband Nenad Nedeljkovic, children Marko and Oliver Nedeljkovic
                    Daughter:          Ho Mai Anh
Daughter:       Ho Tuyet Anh (Terri Ho), husband Alic Ho, children Karen and Andrew Ho
Daughter:          Ho Hong Anh (Elizabeth Ho) Service Information

Visitation
Thursday
July 18, 2019

3:00 PM to 8:30 PM
Darling & Fischer Garden Chapel
471 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95112

Service
Friday
July 19, 2019

11:00 AM
Our Lady of Refuge
2165 Luceretia Ave.
San Jose, CA 95122

Cemetery

Gate of Heaven Cemetery
22555 Cristo Rey Dr
Los Altos, CA 94024


© 2022 Darling & Fischer Garden Chapel. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Do Not Sell My Personal Information